Nord-Salten Kraft AS – Lokalkraft

Test av strømavtalen

Oppdatert: 01 juli 2022

Innholdsfortegnelse

Nøkkelinformasjon

Strømleverandør
Avtaletype
Månedsavgift
Påslag (kWt)
Nord-Salten Kraft AS
Andre prismodeller
0 kr
0 kr

Eller finn: billigst strøm tilpasset ditt behov

Priser for Nord-Salten Kraft AS - Lokalkraft

1. Velg estimert månedsforbruk

2. Velg din kommune

3. Finn din pris

Prishistorikk (øre/kWt)

d-10457
N/A

Prisfakta

N/A
N/A
N/A

*Priser vises eksklusivt nettleie. Denne kostnaden er fast bestemt og tilkommer uavhengig av hvilken strømavtale og strømleverandør du velger.

Avtaledetaljer

Produktnavn

Lokalkraft

Strømleverandør

Nord-Salten Kraft AS

Type strømavtale

Andre prismodeller

Avtaletid (måneder)

0
9 måneder kortere enn gjennomsnittet

Månedsavgift

0 kr
27 kr billigere enn gjennomsnittet

Påsalg ink elsertfikat

0 kr/kwt
N/A enn gjennomsnittet

Fakturagebyr

undefined kr
N/A enn gjennomsnittet

Bruddgebyr

undefined kr
NaN kr billigere enn gjennomsnittet

Standard kommunikasjonskanal

sms

Etterskudd- eller forskuddsbetaling?

etterskudd