Slik finner du billigste eu-kontroll 2023

I denne guiden viser vi hvordan man oppnår billigste eu-kontroll.

Tjenester og/eller produkter som vises kan komme fra partnere som kompenserer oss ved kjøp. Det vil forøvrig aldri påvirke utfallet av testene når vi leter etter billigste løsning.

Snarveier

Å være eier av et kjøretøy er ikke bare en dans på roser. Faktisk så er dette noe som byr på forskjellige situasjoner, og det er ikke alle som er like enklere å forutse.

Når man eier et kjøretøy, så er det mye man er nødt til å ha kontroll på. Klassiske eksempler på hva dette kan være, er service og EU-kontroll. Og så kan det dukke opp en større eller mindre reparasjon i ny og ne. Fellesnevneren her er at alt dette koster penger.

Både service og EU-kontroll er noe som utføres regelmessig. Før var det slik at man ble påminnet når det nærmet seg tid for EU-kontroll, men slik fungerer det ikke lenger. I stedet har dette blitt hver enkelt bileier sitt ansvar å etterfølge.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på det å få gjennomført EU-kontroll. I forbindelse med dette er det viktig å ha tungen rett i munnen, eller så kan det fort bli veldig dyrt. Derfor vil vi også gi deg noen tips til hva du bør gjøre for å få EU-kontrollen så billig som mulig!

Hva er EU-kontroll?

EU-kontroll er en periodisk kjøretøykontroll. Om du har grunnleggende kjøretøykunnskaper, så er sjansen stor for at du har hørt dette begrepet. EU-kontroll er altså et annet begrep for PKK, som er et akronym for periodisk kjøretøykontroll.

Selv om både EU-kontroll og periodisk kjøretøykontroll kan benyttes, så vil vi benytte begrepet EU-kontroll i denne artikkelen.

EU-kontroll er en kontroll som må gjøres på absolutt alle biler. Den første EU-kontrollen må gjennomføres innen det har gått fire år siden bilen ble førstegangsregistrert. Deretter må kontrollen gjennomføres hvert andre år.

Fordi det er lovbestemt at alle biler skal gjennomgå en slik kontroll, så er EU-kontroll en obligatorisk kontroll. Hensikten med denne kontrollen er å sikre bilens miljø- og trafikksikkerhet.

Her kan du få utført EU-kontroll

Om du skal få utført EU-kontroll på din aller første bil, eller det er første gang du har ansvaret for å sørge for at det blir gjennomført EU-kontroll av bilen, så er det ikke sikkert at du vet hvor du skal henvende deg.

EU-kontroller kan utføres hos et bilverksted, så det er egentlig ikke så komplisert når alt kommer til alt. Det forutsetter imidlertid at det aktuelle bilverkstedet har tillatelse fra Statens vegvesen om å gjennomføre slike kontroller.

Informasjon om hvor vidt aktørene du vurderer er sertifiserte til å utføre EU-kontroller, er noe de skal opplyse om på stedene hvor kundene henter informasjon om dem. Dette kan være på verkstedets nettside, eller et informasjonsskriv i selve verkstedet.

Om det skulle vise seg at det ikke er noen verksted i nærheten som kan utføre EU-kontroller, så kan du benytte deg av et NAF-senter. NAF står for Norges Autobil-Forbund, og de har sentre spredt utover i hele Norge.

Viktig å bruke sertifiserte verksted

Før du inngår en avtale med et verksted som sier at de kan utføre EU-kontroll på bilen din, så er det veldig viktig at du dobbeltsjekker at de faktisk er et sertifisert verksted for dette.

Grunnen til det er rett og slett at EU-kontrollen din er nødt til å være gyldig. Hver eneste EU-kontroll skal også registres, og det vil den ikke bli om verkstedet egentlig ikke er et sertifisert verksted.

Da vil i stedet resultatet være at du kjører rundt i en ikke-godkjent bil. Hvis du så blir stoppet i kontroll og dette blir oppdaget, så kan reaksjonen være at kjøretøyet ditt blir avskiltet.

Om bilen ikke består kontrollen

Når et verksted utfører en EU-kontroll av kjøretøyet ditt, så kan kontrollen bli godkjent eller ikke. Dette er altså en situasjon med to mulige utfall.

Om EU-kontrollen blir godkjent, så trenger du ikke å tenke mer på det. Da kan du sette deg i bilen, kjøre hjem igjen og smile fordi EU-kontrollen endelig er gjennomført. Med en godkjent EU-kontroll i lommen trenger du ikke bekymre deg for det igjen før om to år.

Men det er også en mulighet for at EU-kontrollen ikke får et like gledelig utfall. I praksis betyr det EU-kontrollen ikke har blitt godkjent, og da er du ikke helt ferdig med verkstedet. I stedet må du avtale en ny time, så de kan få utrettet feilene som ble oppdaget.

Etter at verkstedet har utrettet de oppdagede feilene, så er bilen nødt til å gjennomgå en etterkontroll. På en måte er det en ny EU-kontroll, som verkstedet må gjøres for å forsikre seg om at alt er utbedret. Deretter vil EU-kontrollen bli godkjent, og du kan dra hjem.

Dette koster en EU-kontroll

Hvor mye en EU-kontroll koster, vil variere med utgangspunkt i hvilket verksted du velger å få utført kontrollen hos.

Bilverkstedbransjen er et konkurransedrevet marked. I praksis betyr det at hvert enkelt verksted står fritt til å bestemme kundene skal betale for å få utført EU-kontroll hos dem, og så er det opp til hver enkelt kunde å avgjøre om de ønsker å betale den aktuelle prisen.

I 2019 ble det innført nye regler i forbindelse med utføring av EU-kontroller. Det førte til at prisene økte ganske mye. Det konkurransedrevne markedet sørger imidlertid for å holde prisene nede på et litt mer overkommelig nivå.

Prisen på EU-kontroll er altså noe som kan variere. At EU-kontrollen koster rundt 1000 kroner, vil være en god tommelfingerregel her. Du kan også komme over aktører som skal ha både mer eller mindre for å gjøre den samme jobben.

Dette får prisen til å variere

Som nevnt er prisen på EU-kontroll er noe som kan variere i noe grad. Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på hver enkelt av faktorene som kan ha en avgjørende rolle i forbindelse med dette.

Hvilket verksted du velger

Norske verksted kan deles inn i to kategorier. Disse kategoriene er frittstående verksted og merkeverksted. I praksis betyr det om du velger et verksted med et kjent navn eller et verksted som ikke er like kjent.

Det er også mulig å velge et frittstående verksted med tilknytning til et merkeverksted. Dette kan også beskrives som et verksted som har én fot i begge leirer.

Om du velger et merkeverksted, så er det svært sannsynlig at du vil måtte betale litt mer enn du må om du velger et frittstående verksted. Det er ikke uvanlig i det hele tatt at et merkeverksted er litt dyrere enn de andre, mindre verkstedene.

De frittstående verkstedene kjennetegnes av den harde konkurransen som vi nevnte tidligere. På tanke på pris vil det derfor lønne seg å velge et slikt verksted.

Kvalitet på kontrollen

Hvilket verksted du velger skal ikke ha noe å si når det gjelder selve kvaliteten på kontrollen. Som kunde skal du kunne forvente samme kvalitet på EU-kontrollen begge steder.

Både merkeverkstedene og de frittstående verkstedene har forpliktet seg til å gjennomføre en ordentlig EU-kontroll på kjøretøyet ditt. Dessuten er enhver sertifisert EU-kontrollør regulert av de strenge kravene som stilles til verkstedene som utfører disse kontrollene.

Du trenger med andre ord ikke bekymre deg for at kvaliteten på EU-kontrollen er dårligere hos et frittstående verksted, enn om du velger et merkested.

Godkjent vs. ikke-godkjent

Et annet element som vil avgjøre prisen på EU-kontrollen av kjøretøyet ditt, er hvor vidt kjøretøyet blir EU-godkjent ved første kontroll eller ikke.

Om kjøretøyet blir EU-godkjent med én gang, så trenger du bare å betale en engangssum for EU-kontrollen. Om verkstedet oppdager feil og mangler med kjøretøyet ditt, så vil prisen være en litt annen.

Grunnen til det er at da er den videre prosessen litt mer kompleks. Først og fremst må feilene og manglene på kjøretøyet utrettes, og så må kjøretøyet gjennom en etterkontroll for så å bli EU-godkjent. Og dette er naturligvis ikke gratis.

Derfor kan det være praktisk å spare opp litt penger, hvis du vet at tidspunktet for en EU-kontroll nærmer seg. I tillegg kan det være litt vrient å forutse hva resultatet av kontrollen blir, så det vil uten tvil være fordelaktig å ha lagt seg opp en liten buffer på forhånd.

Ta kontakt med flere verksteder

For å få EU-kontroll til best mulig pris, så er det kun én ting du kan gjøre. Og det beste med denne fremgangsmåten, er at den fungerer like godt hver eneste gang. Det er også grunnen til at vi velger å nevne det for deg, for det er uten tvil et veldig godt tips.

Når noen er på jakt etter den billigste EU-kontrollen, er det fort gjort å takke ja til det først og beste tilbudet. Men dette er noe du absolutt bør styre unna for enhver pris. I stedet bør du legge litt ekstra tid og energi i det, og forhøre deg med flere verksteder.

For at dette tipset skal ha full uttelling, så bør du i tillegg ta kontakt med frittstående verksteder. Det er blant disse bedriftene at konkurransen er hardest, og dermed kan du sikre deg en knallbra avtale til en relativt god pris.

Når du står midt i denne prosessen vil det også være lurt å forsikre seg om at de aktuelle verkstedene faktisk er sertifiserte til å utføre EU-kontroller.